/ise/list/?sa4_lf8000_120.&iseService&ec698cb5-4b71-4373-9180-0320da69b5b9