/ise/list/?sa4_lf8000_120.&iseService&8f639bef-9274-420c-b9f3-72461c92b192