/ise/list/?sa4_lf8000_120.&iseService&86492121-4f2a-4654-b9f3-a789f8397938