/ise/list/?sa4_lf8000_120.&iseService&64885bda-73ec-4684-9053-ed01f417c361